NAŠE FILOZOFIE

· Vážit si místa, ve kterém žijeme, a podpořit ho v jeho rozvoji
· Spolupracovat s místními aktéry
· Podporovat krátké dodavatelské řetězce a tím přispět k oživení ekonomiky v regionu
· Chovat se zodpovědně vůči našemu životnímu prostředí
· Podporovat moderní edukační přístupy
· Vytvářet podmínky a příležitosti pro uplatnění handicapovaných osob na trhu práce
· Vyrábět pouze tolik, kolik je zapotřebí

S respektováním výše zmíněných principů se proto snažíme, aby prezentované produkty byly vyráběny či kompletovány ve firmy TEKIS s.r.o., která působí na chráněném pracovním trhu a může tak jako přidanou hodnotu po domluvě poskytovat náhradní plnění. Tato firma se zároveň snaží maximálně využívat krátkých dodavatelských řetězců tak, aby svojí činností podpořila i ostatní subjekty z regionu.

Přístupem „chceme vyrábět pouze tolik, kolik se spotřebujeme“ se snažíme snížit zatížení životního prostřední nadměrným skladováním vyrobených, ale doposud neprodaných produktů. Z tohoto důvodu se většina prezentovaných produktů vyrábí na zakázku. Tím se sice prodlužuje dodací doba, ale zároveň víte, že neprodáváme žádné „ležáky.

Jelikož prezentované produkty vyrábí především handicapovaní, pro které se snažíme zajistit stabilní pracovní místo, výroba začíná až po zaplacení objednávky, i když některé produkty máme i skladem.

Naším zájmem je využít v naší produkci buď recyklovatelné přírodní materiály šetrné k životnímu prostředí, nebo materiály, které mají dlouhou životnost a trvanlivost.

V příslušné sekci tohoto portálu poskytujeme k didaktickým pomůckám zdarma také metodické listy a další volně šiřitelné materiály. Tímto chceme podpořit všechny, kteří budou s našimi didaktickými pomůckami pracovat. Záměrně tím umožňujeme šíření a volné upravování materiálů a doufáme, že poskytneme řadám pedagogů prostor pro nápady a vylepšení, které bychom postupně zveřejňovali na tomto portálu v sekci Metodiky/návody.

Jelikož nám není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, většinu metodických a podpůrných materiálů nedodáváme v tištěné podobě, ale jsou ke stažení na tomto portálu a dle potřeby se s nimi dá volně pracovat. Z důvodu šetření životního prostředí je i většina materiálů v černobílé podobě.

Pakliže s naší filozofií souhlasíte a chcete některý z našich produktů vyzkoušet na vlastní kůži, neváhejte vstoupit do našeho eshopu, kde najdete informace o obchodních podmínkách.

V případě, že jste kreativní a chcete následně spolupracovat na rozšiřování metodické části tohoto portálu, je pro vás určena sekce Metodiky/návody, kde se dozvíte o podmínkách případné spolupráce.