KONTAKTY

PhDr. Jiří Kirchner, Ph.D.
management a metodika projektu

jednatel@tekis.cz

Vystudoval kinantropologii na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho profesním zaměřením je zážitková pedagogika, management vědy, výzkumu a sociálního podnikání. Tuto problematiku přednáší na našich i zahraničních univerzitách, přičemž publikoval řadu metodických textů i vědeckých studií. Byl součástí týmu Ostrava 2015 – kandidát na evropské hlavní město kultury 2015. Je členem předsednictva Unie psychologických asociací ČR a Asociace psychologů sportu ČR. Vlastníkem firmy TEKIS s.r.o., která působí na chráněném pracovním trhu.

Mgr. Jan Doucek
metodika a rozvoj projektu

doucek@vz.cz

Vystudoval paleontologii na Univerzitě Karlově v Praze. Profesně se pohybuje na poli popularizace geověd na různých úrovních. Jako manažer Národního geoparku Železné hory se stará o rozvoj celého území jak z pohledu geoturistiky, mediální prezentace, tak z pohledu vzdělávání, výzkumu a vývoje. Aktivně působí v rovině geovědního vzdělávání a inovativní tvorby geovědních materiálů a pomůcek. Je členem Sdružení pro intepretaci místního dědictví.